ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu gmin położonych w odległości powyżej 45 km od składowiska odpadów w Lipnie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki